Lietuvos vyriausybės kanceliarija

6. Parengti ir išplatinti kreipimąsi į savivaldybes, kviečiantį organizuoti renginius, skirtus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėtiKanceliarija, Kultūros ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, LŽB2020 m. I ketvirtis

Atsako Linas Vingelis. Kolegė Lina Liubauskaitė.

Dokumentai

Ministro pirmininko 2019 m. vasario 1 d. potvarkis Nr.22 "Dėl darbo grupės sudarymo".

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo programos (plano) projektui parengti darbo grupės sąstatas

2019 m. liepos mėn. 17 d. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS) (TAP NR. 19-854(2)) (TAIS NR. 19-6541(2))

 • 1. Projekto rengėjas – Vyriausybės kanceliarija.
 • 2. Projekto tikslas. Projektu siūloma patvirtinti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo 2020 metais planą, atsižvelgiant į Seimo 2018 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. XIII-1142 nuostatas.
  • Įgyvendinus Projekte numatytas veiklas, būtų paminėti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai.
 • 3. Projekto esmė. Projekte numatytomis kultūrinėmis, edukacinėmis, pažintinėmis, istorinės atminties įamžinimo, leidybinėmis bei viešinimo veiklomis siūloma:
  • įvertinti ir plačiajai visuomenei parodyti Lietuvos žydų indėlį į Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidą;
  • pabrėžti svarų Vilniaus Gaono Elijo Ben Saliamono Zalmano indėlį į žydų religinį, kultūrinį, mokslinį ir visuomeninį paveldą;
  • atskleisti Holokausto, kaip tragiško Lietuvos istorijos etapo, svarbą ir pagerbti aukų atminimą;
  • plėtoti visų gyvenančių Lietuvoje ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės asmenų bendrystės su Lietuvos valstybe santykius.
 • 4. Derinimas. Projektas be pastabų suderintas su Kultūros ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatu, Lietuvos banku, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos istorijos institutu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvos kultūros institutu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejumi, Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, koncertine įstaiga Lietuvos nacionaline filharmonija, akcine bendrove Lietuvos paštas, viešąja įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Ugdymo plėtotės centru, viešąja įstaiga Tautinių bendrijų namais, asociacija „Lietuvos-Vokietijos forumas“, Alytaus kraštotyros muziejumi, koncertine įstaiga „Kauno santaka“, Lietuvos savivaldybių asociacija, viešąją įstaiga „Menų vartai“, viešąja įstaiga „Motobaltija“, uždarąja akcine bendrove „Post Scriptum. Littera“, Vilniaus miesto savivaldybe, Jurbarko rajono savivaldybe.
  • Dėl dalies Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pateiktų pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pateikta derinimo pažyma.
 • 5. Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas Vyriausybės programos nuostatų tiesiogiai neįgyvendina.
 • 6. Dalykinio vertinimo išvada: Siūloma Projektą teikti svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Projektų vadovas Linas Vingelis, tel. +370 706 63869, el. p. linas.vingelis@lrv.lt

Veikla

 • 2019.11.25 Linas Vingelis atsiliepė, "Kreipimasis dar neparengtas ir bus parengtas bei išplatintas 2020 m. I ketvirtį, kaip numatyta plane."
 • 2019.11.24 Andrius Kulikauskas prašė Lino Vingelio atsiųsti kreipimąsis į savivaldybes.
 • Andrius paprašė programos vertimo į anglų kalbą. Negavo atsakymo.
 • 2019.10.30 Andrius Kulikauskas kalbėjo telefonu su Linu Vingeliu. Iš jo sužinojo darbo grupės sąstatą.

 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 25 d., 12:56