Veiklų rodyklė

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos minėjimo metų programos veiklas galima suskirstyti temomis.

Mums ypatingai rūpi sudalyvauti veiklose, kuriose galėtumėme iškelti savo reikalavimus ir bendrom jėgos juos įgyvendinti.


Bendravimas


Internetinė visuomenė

25. Surengti tolerancijos kampaniją #VieningaLietuvaURM, Tautinių mažumų departamentas, Tarptautinė komisija, viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai, LŽB2019 m. III ketvirtis – 2020 m. I ketvirtis
62. Bendradarbiaujant su Izraelio Valstybės URM, įgyvendinti socialiniuose tinkluose bendrą informacinę kampaniją, skirtą Vilniaus Gaono metams ir litvakų kultūriniam paveldui įamžintiURM2019 m. IV ketvirtis – 2020 m. IV ketvirtis

Visuomeniniai renginiai

1. Surengti pasaulio litvakų suvažiavimą, kurio metu taip pat vyks Žydų folkloro ir kulinarinio paveldo dienos renginiaiLŽB, Kanceliarija, URM, Kultūros ministerija, Tarptautinė komisija, Tautinių mažumų departamentas2020 m. III ketvirtis
2. Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „XVIII–XX a. Lietuvos žydų raštija ir intelektualumas“ („Literacy and Intellectuality of the 18–20 Century Lithuanian Jewry“) ir paskelbti konferencijos medžiagąMažvydo biblioteka, Vilniaus universitetas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas2020 m. II–IV ketvirčiai
4. Surengti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginį NiujorkeURM2020 m. III ketvirtis
24. Surengti tikslinius litvakų kultūrą pristatančius renginių ciklus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Izraelyje, Lenkijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Prancūzijos Respublikoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų Ženevoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO ParyžiujeURM, LŽB2020 m. I–IV ketvirčiai
35. Minint Europos žydų kultūros paveldo dieną Lietuvoje, inicijuoti ir sudaryti sąlygas savivaldybėms rengti ir įgyvendinti nekilnojamojo žydų kultūros paveldo edukacinius bei pažinimo projektus tema „Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra, paveldas“Kultūros paveldo departamentas2020 m. I–IV ketvirčiai
6. Parengti ir išplatinti kreipimąsi į savivaldybes, kviečiantį organizuoti renginius, skirtus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėtiKanceliarija, Kultūros ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, LŽB2020 m. I ketvirtis
3. Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Litvakų kultūros ir meno lobiai: naujausi tyrimai“Lietuvos kultūros tyrimų institutas2020 m. IV ketvirtis

Žinios


Žiniasklaida

64. Suorganizuoti „The Jerusalem Post“ ir „Haaretz“ žurnalistų atvykimą į Lietuvoje vyksiančius svarbius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginiusURM, LŽB2020 m. I–IV ketvirčiai
54. Skleisti televizijos ir radijo naujienų programose informaciją apie Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginiusLRT2020 m. I–IV ketvirčiai
7. Surengti Vilniaus knygų mugėje renginių ciklą „Litvakai ir literatūra: Lietuvos žydų indėlis į pasaulio literatūrinį paveldą“Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros institutas, LŽB2020 m. I ketvirtis
63. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Izraelio Valstybės užsienio reikalų ministerijos viešinimo kampaniją dviejuose ar trijuose miestuose – Vilniuje, Tel Avive, JeruzalėjeURM, LŽB2020 m. II-III ketvirčiai
58. Transliuoti su Lietuvos žydų istorijos faktais supažindinančius 3 minučių skirtukusLRT2020 m. II–IV ketvirčiai
59. Transliuoti radijo dokumentiką, skirtą Lietuvos žydų istorijaiLRT2020 m. III ketvirtis

Švietimas

67. Parengti ir išleisti knygą „Holokausto istorija Lietuvoje“Tarptautinė komisija2019–2020 m.
29. Sudaryti ir išleisti e. leidinyje „Švietimo naujienos“ straipsnių ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metamsŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vilniaus Gaono žydų muziejus, LŽB2020 m. I–IV ketvirčiai
61. Parengti klausimus intelektualiniams žaidimams ir viktorinoms Lietuvos žiniasklaidos priemonėse „Ką žinai apie Lietuvos žydų istoriją?“Tarptautinė komisija2020 m. I ketvirtis
14. Surengti stacionarią ir kilnojamąją parodas „Knygos ant medžių neauga (Z. Kalmanovičius): išsaugoti ir perduoti atmintį“Vilniaus Gaono žydų muziejus, Mažvydo biblioteka, Lietuvos centrinis valstybės archyvas2020 m. II ketvirtis
15. Surengti stacionarią ir virtualią parodas, skirtas Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms paminėtiLietuvos valstybės istorijos archyvas2020 m. II ketvirtis
55. Transliuoti dokumentikos ciklą „Pasaulio teisuoliai“LRT2020 m. II–IV ketvirčiai
12. Surengti parodą „Shenoth Eliyahu: Vilniaus Gaono įtaka Lietuvos žydų kultūrai“Mažvydo biblioteka, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos dailės muziejus, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vilniaus Gaono žydų muziejus2020 m. III ketvirtis
13. Surengti parodą „YIVO Vilniuje: legendos pradžia“ Frankfurte (Vokietijos Federacinė Respublika)asociacija „Lietuvos-Vokietijos forumas“, URM, Kultūros ministerija, Mažvydo biblioteka, Lietuvos kultūros institutas2020 m. III ketvirtis
18. Parengti kilnojamąją lauko parodą apie Dzūkijos regiono žydus ir jų kultūrinį palikimąAlytaus kraštotyros muziejus2020 m. III ketvirtis
19. Parengti anglų kalba parodą „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbsti visą pasaulį“ ir išleisti jos katalogąVilniaus Gaono žydų muziejus, URM, LŽB2020 m. III ketvirtis
30. Parengti Mokytojo TV transliacijų ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėtiŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Vilniaus Gaono žydų muziejus, LŽB2020 m. III ketvirtis
34. Parengti ir išleisti turistinį leidinį apie Šiaulių žydų istoriją ir kultūrą (spausdinta ir elektroninė versijos)Šiaulių turizmo informacijos centras2020 m. III ketvirtis
26. Parengti ir įgyvendinti edukacinę programą „Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai“Mažvydo biblioteka2020 m. III-IV ketvirčiai
16. Parengti kilnojamąją parodą lietuvių kalba „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“, skirtą Lietuvos bendruomenėmsTautinių mažumų departamentas, LŽB2020 m. IV ketvirtis
17. Parengti kilnojamąją ir virtualią parodas apie žydus karius savanorius, dalyvavusius Nepriklausomybės kovoseLietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas2020 m. IV ketvirtis
28. Parengti ir išleisti metodinį leidinį mokykloms „100 dalykų iš Lietuvos žydų istorijos“Tarptautinė komisija2020 m. IV ketvirtis
60. Transliuoti radijo paskaitą, skirtą Vilniaus Gaonui ir Lietuvos žydų istorijaiLRT2020 m. IV ketvirtis
65. Parengti ir išspausdinti leidinį „Atspindžiai suskilusiame veidrodyje. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos kolekcija“Mažvydo biblioteka2020 m. IV ketvirtis
68. Parengti ir išleisti kolektyvinę monografiją apie masinių žudynių Paneriuose ir pačios vietos istoriją (1944–2018 m.)Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvos istorijos institutas2020 m. IV ketvirtis
69. Parengti ir išleisti lietuvių ir anglų kalbomis leidinį „Passport Journal / Lietuvos žydai – litvakai“, skirtą iškiliausioms litvakų asmenybėms pristatyti ir litvakų paveldui Lietuvoje ir pasaulyje apžvelgtiuždaroji akcinė bendrovė „Post Scriptum. Littera“2020 m. IV ketvirtis
27. Parengti ir įgyvendinti nacionalinį mokinių piešinių parodų Lietuvos mokyklose projektą „Pažintis su žydų kultūros paveldu“Tarptautinė komisija2020 m. I–IV ketvirčiai

Paminklai

42. Pastatyti Sinagogų aikštės memorialą Jurbarko žydų bendruomenei atmintiJurbarko rajono savivaldybė2019 m. III ketvirtis
46. Sutvarkyti ir nuolat prižiūrėti žydų senąsias kapines ir žudynių vietas, įrengti kelio krypties rodykles į jas, taip pat informacines lentas arba, esant galimybei, informacinius stendussavivaldybės, Genocido centras, Kultūros ministerija, LŽB2020 m. I–IV ketvirčiai
48. Patikslinti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus investicijų projektą „Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas“ ir moderniomis priemonėmis atnaujinti memorialo lauko ekspozicijąVilniaus Gaono žydų muziejus, Kultūros ministerija, Kanceliarija2020 m. I–IV ketvirčiai
38. Organizuoti paminklo Pasaulio tautų teisuoliams – žydų gelbėtojams nacių okupuotoje Lietuvoje idėjos konkursąGenocido centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Gaono žydų muziejus, LŽB2020 m. III ketvirtis
39. Įrengti Vilniuje du atminimo ženklus „Popierinei brigadai“ atmintiVilniaus Gaono žydų muziejus, LŽB, Vilniaus miesto savivaldybė2020 m. III ketvirtis
40. Įrengti Vilniuje, Vilniaus g. 17, atminimo lentą muzikų Šenderovų šeimai atmintiVilniaus Gaono žydų muziejus, Vilniaus miesto savivaldybė2020 m. III ketvirtis
41. Suderinus su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, parengti Vilniaus Didžiosios sinagogos įamžinimo ir jos aplinkos sutvarkymo darbų planą ir pradėti jį įgyvendintiVilniaus miesto savivaldybė2020 m. IV ketvirtis
43. Sutvarkyti Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritoriją, pristatyti kapinių istoriją ir eksponuoti antkapių fragmentusVilniaus miesto savivaldybė, valstybės įmonė Turto bankas, LŽB2021 m. IV ketvirtis
44. Parengti ir su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene suderinti Vilniaus senųjų žydų kapinių Olandų g. sutvarkymo projektinius pasiūlymusVilniaus miesto savivaldybė2020 m. IV ketvirtis
45. Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Vilniaus Gaono amžinosios rimties vietą Vilniaus žydų kapinėse Sudervės gatvėjeVilniaus miesto savivaldybė, LŽB2020 m. IV ketvirtis
47. Parengti statinio Vilniuje, Žemaitijos g. 4, kapitalinio remonto techninį projektą (tęsti investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinis muziejus“ darbus)Vilniaus Gaono žydų muziejus, Kultūros ministerija2020 m. IV ketvirtis

Simbolika

50. Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų logotipąKultūros ministerija, LŽB2019 m. IV ketvirtis
51. Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų atminimo medalįKultūros ministerija, LŽB2020 m. I ketvirtis
52. Išleisti kolekcinę monetą, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėmsLietuvos bankas2020 m. II ketvirtis
53. Išleisti pašto ženklą ir pirmos dienos voką, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėmsSusisiekimo ministerija, akcinė bendrovė Lietuvos paštas2020 m. II ketvirtis

Kelionės

36. Suorganizuoti Mototurizmo ralį 2020, skirtą Lietuvos žydų istoriniam ir kultūriniam paveldui pažintiviešoji įstaiga „Motobaltija“2020 m. III ketvirtis
23. Parengti ir įgyvendinti projektą „Muzikinis Kauno gidas: istorinės žydų trajektorijos“ (7 muzikinius maršrutus po žydų vietas Kaune)koncertinė įstaiga „Kauno santaka“2020 m. II ketvirtis
33. Sukurti pažintinį turistinį maršrutą „LDK litvakiškojo judaizmo, filosofinės minties, kultūros paveldas“LŽB, URM2020 m. I–IV ketvirčiai

Kultūra


Minėjimai

5. Organizuoti Čijunės Sugiharos (Chiune Sugihara) 120-ųjų gimimo metinių minėjimus Vilniuje ir KauneURM2020 m. I ketvirtis

Filmai

57. Suorganizuoti filmo „Mordechai Perlov – I Survived Stalin During WWII“ premjerą LietuvojeURM2020 m. II ketvirtis
56. Parodyti dokumentinius filmus „Popierinė brigada“, „Good Nazi“, „Mūsiškiai žydai muzikai“, „Romas, Tomas ir Josifas“, „Fanios Vilnius“, „Riedėjo gniūžtė į pietus“, „Litvakai. Nuo Vilniaus iki Jeruzalės“ ir kitusLRT2020 m. II–IV ketvirčiai

Teatras

32. Suorganizuoti spektaklių festivalį „Žydų literatūros puslapius atvertus“Tarptautinė komisija2020 m. II ketvirtis

Muziejus

49. Parengti ir pateikti Kultūros ministerijai investicijų projektą „Žako Lipšico memorialinio muziejaus Druskininkuose atnaujinimas ir plėtra“Vilniaus Gaono žydų muziejus2020 m. II ketvirtis

Meno parodos

37. Surengti retrospektyvų tarptautinį tarpdisciplininį meno projektą, skatinantį bendrus Lietuvoje gyvenančių ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės kūrėjų projektus bei mainusviešoji įstaiga „Menų vartai“2020 m. II–IV ketvirčiai
8. Surengti vieno žymiausių XX a. modernistų menininkų, Brazilijos modernisto Lazario Segalo (Lasar Segall), kilusio iš Vilniaus, darbų parodąVilniaus Gaono žydų muziejus, Kultūros ministerija, URM2019 m. IV ketvirtis – 2020 m. I ketvirtis
20. Surengti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono švietimo įstaigose fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotografijų parodą „Paminklas paminklui“, pasakojančią apie buvusias senąsias žydų kapines Vilniuje, Olandų g.LŽB, Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras2020 m. I–II ketvirčiai
11. Surengti dailininko Samuelio Bako (Samuel Bak) darbų parodą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejujeVilniaus Gaono žydų muziejus, M. K. Čiurlionio dailės muziejus2020 m. III ketvirtis
9. Surengti dailininko Boriso Šaco (Boris Schatz) darbų ir dokumentų iš Boriso Šaco namų-muziejaus Jeruzalėje parodąVilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas2020 m. IV ketvirtis
10. Surengti Marko Šagalo (Marc Chagal) paveikslo „Baltasis nukryžiavimas“ parodąVilniaus Gaono žydų muziejus, URM, LŽB2021 m. IV ketvirtis

Koncertai

22. Surengti Jašai Heifecui (Jascha Heifetz), Jozefui Achronui (Joseph Achron), Džordžui Geršvinui (George Gershwin) skirtą fortepijoninės ir kamerinės muzikos koncertąLietuvos nacionalinė filharmonija2020 m. I–IV ketvirčiai

Knygos ir jų aprūpinimas

66. Išleisti jaunos poetės litvakės Matildos Olkinaitės eilėraščių rinkinį ir dienoraštį anglų kalbaLietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Kanceliarija2020 m. IV ketvirtis
31. Aprūpinti gimnazijų bibliotekas Icchoko Rudaševskio (Yitskhok Rudashevski) knyga „Vilniaus geto dienoraštis“Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija, LŽB2020 m. I–IV ketvirčiai


 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 06 d., 04:51