Tikslai, Pažeidimai

Atsakinga valstybė

Reikalaujame, kad Lietuvos valstybė sąmoningai keistų savo politiką. Pagrindinės politinės partijos turėtų sutarti dėl valstybinės atsakomybės politikos:

 • Pripažinti žmogaus teisių pažeidimus.
 • Atsisakyti informacinio karo prieš civilius.
 • Pripažinti įvairiausių įstaigų tarnautojų nusikaltimus.
 • Pripažinti ir gerbti visas Lietuvos aukas, įskaitant visų tautybių.
 • Neleisti viešai gerbti nusikaltėlius žmonijai.
 • Kasmet atminti birželio 23 d. kaip Sąžinės dieną.
 • Nesutapinti Lietuvos žydų su Lietuvos žydų bendruomene.
 • Atskirti istorijos politiką kuriančias įstaigas nuo istorijos tyrimo, švietimo bei atminimo.
 • Įvardinti Lietuvos valstybės aukas ir jų atsiprašyti.

Taikdariai: Chaimas Bargmanas, Antonio Chiaese, Henrikas Juodiška, Andrius Kulikauskas, Arkady Kurliandchik, Valdas Valiūnas, Linas Vildžiūnas


Dabartiniai rūpesčiai

 • Atsisakyti kongresų rūmų
 • Atsisakyti institucinio antisemitizmo
 • Pašalinti paminklinę lentą kapelionui Impulevičiui

 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 06 d., 17:52