Lietuvos draugams rūpi, kad visa eilė reikalavimų būtų patenkinti Lietuvos valstybės paskelbtais Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, 2020-aisiais metais.

Telkiame keturias talkas ir dalyvaujame atitinkamose Vilniaus Gaono metų veiklose.

Talkos ir jų tikslai

Atsakinga istorija

Norime ištirti ir skelbti istoriją, kas vyko 1940-1941 metais, kaip ir kodėl lietuviai (ir ypač lietuvių tautos valios reiškėjai) skriaudė Lietuvos žydus.

 • Apklausinėti ir įrašyti liudytojus.
 • Peržiūrėti archyvus ir fotografuoti dokumentus.
 • Skelbti dokumentus.
 • Ištirti nusikaltimus, jų kaltininkus ir aukas, aplinkybes ir priežastis.
 • Įvardinti kolektyvinės atminties spragas.
 • Iškelti primirštas aukas, kaip antai lietuvių sukilėlių aukas, ir primirštus didvyrius, kaip antai žydų partizanus.
 • Atkreipti dėmesį, kaip ir kodėl istorikai yra iškraipę Lietuvos istoriją.
 • Įvardinti abejotinus, melagingus, užgaulius padavimus.
 • Rūpestingai tirti, kiek tuose padavimuose yra tiesos.
 • Ištirti ir aprašyti, kaip apie istoriją buvo kalbama melas ir tiesa.
 • Tyrimus aprašyti straipsniuose.
 • Padėti tobulinti numatytus leidinius.
 • Vikipedijoje apžvelgti istoriją ir šaltinius.

Atsakingi pokalbiai

Mums rūpi, kad Lietuvos žiniasklaida būtų laisva, turininga, veiksminga ir atsakinga:

 • Užtarti paprieštaraujančius esamai politikai.
 • Duoti jiems pasisakyti įvairiausiuose pokalbiuose.
 • Įvardinti ir pataisyti netiesą teigiančius.
 • Išsiaiškinti, kodėl žmonės tvirtina netiesą.
 • Įvairiais būdais rauti užgaulius, melagingus padavimus.
 • Atsakingai tirti kodėl daugybė lietuvių taip žiauriai elgėsi su Lietuvos žydais.
 • Leisti įvairiai pasisakyti prieš partizaninio karo garbinimą.

Atsakinga visuomenė

Norime atjausti nuskriaustuosius, ypač Lietuvos žydus:

 • Apklausinėti Lietuvos ir išeivijos litvakus, kas jiems labiausiai rūpi jų santykiuose su kitais, kurie skauduliai opiausi.
 • Mokytis gerbti Lietuvos žydus ir gedėti visų, kurių netekome.
 • Visose savivaldybėse atminti žydų bendruomenes ir jų skriaudėjus.
 • Šalinti kolektyvinės atminties spragas.
 • Taikyti Lietuvos žydus, išsiaiškinti ir šalinti jų nesantarvės priežastis.
 • Kaip ženklą visos Lietuvos atjautos, Vilniaus žydams dovanoti Vilniaus žydų kapines.
 • Susivokti, kokiais lūkesčiais kviesti Lietuvos žydus bei kitataučius gyventi Lietuvoje ir prie jos prisidėti.

Atsakinga valstybė

Reikalaujame, kad Lietuvos valstybė sąmoningai keistų savo politiką. Pagrindinės politinės partijos turėtų sutarti dėl valstybinės atsakomybės politikos:

 • Pripažinti žmogaus teisių pažeidimus.
 • Atsisakyti informacinio karo prieš civilius.
 • Pripažinti įvairiausių įstaigų tarnautojų nusikaltimus.
 • Pripažinti ir gerbti visas Lietuvos aukas, įskaitant ne žydus.
 • Neleisti viešai gerbti nusikaltėlius žmonijai.
 • Kasmet atminti birželio 23 d. kaip Sąžinės dieną.
 • Nesutapinti Lietuvos žydų su Lietuvos žydų bendruomene.
 • Atskirti istorijos politiką kuriančias įstaigas nuo istorijos tyrimo, švietimo bei atminimo.
 • Įvardinti Lietuvos valstybės aukas ir jų atsiprašyti.

Pagrindiniai skauduliai ir jų pašalinimas

Dalia Epšteinaitė įvardijo bene svarbiausią veiklą, "Atversti akis mulkinimai Lietuvos visuomenei į jos netolimos praeities dalykus."


 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gruodžio 08 d., 11:40