Andrius Kulikauskas: Lietuvos draugų veikla pasižymi taikdaryste. Ieškome taikdarių, sutinkančių bandyti dirbti kartu taisyti lietuvių ir litvakų santykius. Mum tuo pačiu tai proga pasimokyti taikdarystės. Taikdariai nebūtinai turi priklausyti Lietuvos draugams.Taikdarystės esmė yra:

 • Mylėti priešą.

Kaip mylėti priešą?

Pagrindinis taikdarystės dėsnis yra:

 • Viską suprasti iš savo priešo pusės.

Šalutiniai dėsniai:

 • Veikti atvirai.
 • Veikti pažingsniui.
 • Būti pažeidžiamam.
 • Leisti priešui laimėti.
 • Leisti priešui pamokyti.
 • Laikytis savo esminių vertybių.
 • Daryti priešui gerą.

Be abejo, taikdarystei yra svarbu turėti priešą. Jeigu neturiu priešo, vadinas, nesuvokiu, koks pasaulis neteisingas. Nematau nuskriaustųjų, jų neatjaučiu, jų neužstoju, nesu su jais vieningas. Nieko gražaus nekuriu, ko kitas nesutrukdo, nesugriauna ar neiššvaisto. Niekas manęs neskriaudžia dėl to, kad aš geras.

Lietuva per šimtmečius turėjo daugybę draugų ir priešų. Užtat Lietuvai reikalingi taikdariai.


 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 17 d., 00:14