Numatomi susitikimai


Numatome susitikimus:

 • Kaune, lapkričio mėn. gale
 • Šiauliuose
 • Utenoje
 • Klaipėdoje
 • Plungėje

Įvykę susitikimai


2019.11.29, Kaune, 11:30-13:30, "Bernelių užeigoje", Valančiaus g. 9, netoli arkikatedros. Rengė Valdas Valiūnas, +370 607 62 928, vedė Andrius Kulikauskas.

2019.11.20, Vilniuje, "Freunde" restorane, Pylimo g. 22 D. Garso įrašai: Pirma dalis ir Antra dalis.

Andriaus Kulikausko laiškas po renginio: "Lietuvos Draugai: Tolimesni žingsniai".

Mieli Chaimai Bargmanai, Valdai Valiūnai, Eugenijau Paliokai, Rimantai Stankevičiau, Linai Vildžiūnai, Arkady Kurliandchik, Dobilai Kirveli, Edmundai Kulikauskai,

Mano Tėtė prašė, tad šiuo laišku pradedu mūsų susirašinėjimą. Galėsite vienas kitam parašyti. Jeigu norite visiems atsiliepti, prašau laiško antraštę pradėti "Lietuvos Draugai:" Aš paskui už kelių savaičių mūsų svetainėje VieningaLietuva.com įdiegsiu susirašinėjimo įrangą, kad būtų galima lengviau tvarkytis. Prašau laiškuose rašyti tik tai ką visi galime skelbti viešai.

"Freunde" restorane rinksimės kas trečiadienį, 16:30-18:30. Sekantis susitikimas lapkričio mėn. 27 d. Pridedu skelbimėlį, kurį galima platinti.

Arkady Kurliandchik sukūrė "Facebook" kanalą "Lietuvos draugai": https://www.facebook.com/Lietuvos-draugai-105228130949527/

Mano Tėtė paklausė, kodėl tokį pavadinimą parinkau. Ir, matyt, tai yra pakaitalas žodžiui "lietuviai", kad galėtumėme mąstyti plačiau - Lietuvos draugai, Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai - ir tokiu pagrindu susimąstyti, ką reiškia lietuvių tauta, paskelbiusi mūsų Konstituciją.

Giedrius Grabauskas per Valdą Valiūną man parūpino kun.Felikso Balčiūno elektroninio pašto adresą, tai jam parašiau. Paaiškinau, kad mūsų veiklos esmė yra "baigti skaudinti Lietuvos žydus". Mūsų svetainėje rašiau "puoselėjame lietuvių, litvakų ir visų draugystę", tai yra, viską pasukau teigiamai. Betgi draugystei trukdo rakštys, kurias reikia ištraukti, baisūs įpročiai, kurių reikia atsisakyti. Vis po truputį mokysimės, kaip visa tai suprasti, spręsti ir pristatyti.

Svetainės http://www.vieningalietuva.com dešinėje yra signatarų kredo ar tiesiog "burtažodžiai". Dobilas Kirvelis sutiko būti signatarų. Signatarus rasite išvardintus stulpelio gale. Tarp burtažodžių rasite tokį: "padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros". Kažko tokio labai prašė Dovid Katz, nes ištisai neteisingai kaltina, kad jisai putinistas. Va, šitas burtažodis sutrukdė Giedriui Grabauskui tapti signataru, vadinas, suveikė ir sakyčiau šis amuletas-gintaras mus apgynė. Visgi, kitu burtažodžiu "užtariame paprieštaraujančius" (Lietuvos disidentus), esame pasirengę palaikyti Giedrių, iš kurio Lietuvos valstybė atėmė kompiuterį, ir nežiniai kada gražins, nes jisai sausio 14 d. per Rusijos žiniasklaidą pasakojo, kad Lietuvos partizanai žudė civilius (mano supratimu, tokių atvejų buvo pakankamai daug, netgi šimtai vaikų). Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas ir Andrius Ažubalis ant jo užsiundė Lietuvos prokuratūrą. O tuo tarpu Alkas Paltarokas, šauliai, skautai ir kaip įsivaizduoju Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas gali sodinti Noreikos giraitę. http://www.voruta.lt/pasodinta-azuolu-giraite-jono-noreikos-generolo-vetros-atminimui/ Manau šitie klausimai mums iškils ateityje dėl to, kad partizaninio karo kultas yra vienas iš neapykantos kurstymo variklių. Tad kviečiu apie juos pamąstyti.

Dobilas Kirvelis sutiko rinkti medžiagą apie Holokaustą Užpaliuose. Sukūriau puslapį http://www.vieningalietuva.com/LT/U%c5%bepaliai Jisai ras kas Utenos savivaldybėje atsakys už Vilniaus Gaono metų veiklą. Dalis tos veiklos galėtų būti Užpalių aukų ir jų skriaudėjų istorijos pristatymas informaciniais stendais. Taip pat Utenos savivaldybė galėtų paremti Chaimo Bargmano ir Aleksandro Vitkaus knygą apie Holokaustą Utenos krašte. Ketiname rengti išvyką į Uteną gruodžio mėnesį. Taip pat tikiu kad gruodžio mėnesį nuvyksime į Šiaulius, pabendrausime su Sania Kerbeliu, Evaldu Balčiūnu, Birute Dilpšiene, kun.Feliksu Baliūnu. Vienas iš mūsų tikslų būtų padėti savivaldybėse rengti prasmingus renginius, kurie išrištų skaudulius, o taip pat būtų smagūs ir šaunūs, kaip mano Tėtė linki. Reikia daryti sąrašą taikdarių ir kūrėjų, kurių kūrinius būtų galima pristatyti su jais susijusiose savivaldybėse. http://www.vieningalietuva.com/LT/%c5%a0aunuoliai Čia gali padėti straipsniai "7 meno dienose".

Sužinojau daugiau apie Lietuvos banko monetą: http://www.vieningalietuva.com/LT/LietuvosBankas Lietuvos bankas apibūdino simbolį taip: "Žydų litvakų ženklas (bendruomenės tapatybės simbolis, reiškiantis Lietuvos žydų, kaip piliečių, susitapatinimą su Lietuvos valstybe nuo LDK Gedimino laikų)" Įsivaizduoju, valdžia jau susiderino tokį simbolį. Greičiausiai tai ir bus Kultūros ministerijos kuriamas logotipas. Sužinojau, kad Kultūros ministerijoje atsako Politikos edukacijos grupės vadovė Vida Gražienė. Galvoju sudaryti trumpą apklausą, kaip kas vertina šį simbolį ir Lietuvos banko monetą. Taip pat laukiu atsakymo iš Lietuvos banko, kas atsako už monetą. Gal galėsime juos pasikviesti pas save arba su jais susitikti Lietuvos banke. Straipsnį "7 meno dienoms" galėsiu parašyti tik už poros savaičių, bet tai nuostabi galimybė.

Mūsų laiškais "Lietuvos Draugai:...", ir šiuo mano laišku, galima dalintis.

Pradžiai tiek,

Andrius

Andrius Kulikauskas ms@ms.lt +370 607 27 665


2019.11.16, Kaune, M.Valančiaus g. 9, Bernelių užeigoje. Garso įrašai: Renginio pradžia (26 minutės) ir renginio pabaiga (44 minutės). (Viduryje renginio, suskambėjus telefonui, nutrūko įrašymas).

Andrius Kulikauskas pristatė veiklos tikslus ir strategiją. Pasiskirstėme tarp keturių talkų. Dalyviai išsakė, kokia veikla juos domina:

 • Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas. Neišspręsti reikalai ir galimybė eiti į priekį, neįklimpti į didesnį liūną.
 • Kauno žydų bendruomenės direktorė Ieva Černiavičiūtė. Kad iš naujo nebūtų mitologizuojama. Tiesą pripažinti valstybiniame lygmenyje ir visuomenėje. Nekurti naujų mitų ir jais nemaitinti savigarbą. Maitintis tikrais dalykais.
 • Aleksandras Vitkus. Žydų žudynių vietų inventorizacija. Pradėjo su Holokaustu Žemaitijoje ir dabar Aukštaitiją. Rašo Utenos holokausto knygą.
 • Chaimas Bargmanas. Istorikas ir keliautojas. Bekeliaudamas sužino nepaskelbtų dalykų. Juos skelbti bent savame rate, o paskui gal plačiau.
 • Henrikas Juodiška. Socialistinis liaudies fronto atstovas. Gerbiame konstituciją ir valstybę. Nebūtinas žmogaus teisių pažeidimas. Juos patiria Algirdas Paleckis, Giedrius Grabauskas, Olegas Titorenko, Viačeslavas Titovas. Birželio 6 d. dingo Agnė Grigalytė, su kuria gyveno. Ją laiko policija.
 • Mariasia Tučinskienė. Kauno žydų bendruomenės narė. Ryšiumi su Jonu Noreika, kas yra didvyris, kaip susikalbėti.
 • Valdas Valiūnas. Užbaigti darbus pradėtus su Chaimu Bargmanu ir Aleksandru Vitkumi. Istorijos tyrimai. Rasti medžiagos.
 • Andrius Kulikauskas. Sutaikyti lietuvius ir litvakus iš esmės. Puoselėti didelę Lietuvą, kurioje visi galėtų dalyvauti ir lietuvybė būtų visiems prasminga.

 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 30 d., 19:01