Visos savivaldybės kviečiamos rengti renginius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų proga.

Surašome daugybę galimybių.

Kaune

Rinksimės greičiausiai kas šeštadienį, 12:00, Bernelių užeigoje.

Šiauliai

Gruodžio mėnesį rengsime susitikimą. Aplankysime kun.Feliksą Baliūną, Birutę Dilpšienę.

Andrius Kulikauskas: Galėčiau būti Šiauliuose gruodžio 19 d., ketvirtadienį.

Utena

Dobilui Kirveliui rūpi Holokaustas Užpaliuose.

Chaimas Bargmanas ragina mus susisiekti su Utenoje gyvenančiu Kutka. Jo tėvas buvo tarybinis antinacis partizanas.

Norime, kad Utenos rajono savivaldybė Vilniaus Gaono metų proga paremtų Bargmano ir Vitkaus knygą apie Holokaustą Utenos krašte.

Kėdainiai

Vilniaus Gaonas vedė Kėdainių rabino R'Yehudah Leib dukrą Chana. Jaunavedžiai kelis metus gyveno Kėdainiuose. Jisai miške turėjo slaptą trobelę, kurioje mokydavosi, ir kur jo žmona jam atnešdavo maisto ir juo rūpindavosi.

Tauragė

2018 m. rugpjūčio mėn. 24 d. Tauragės žinios. Lietuvoje slapta lankęsis R. Abramovičius buvo užsukęs ir į Tauragę.

 • Portalas DELFI pranešė, kad su žydų kilmės verslininku susitiko Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. F. Kukliansky portalui sakė trumpai susitikusi su R. Abramovičiumi, tačiau neatskleidė pokalbio turinio, išskyrus tai, kad verslininkas domėjosi Taurage, iš kurios yra kilę jo seneliai. Kaip skelbia mūsų miesto spauda, R. Abramovičius Lietuvoje niekada negyveno, su Taurage jį sieja tik tai, kad šiame mieste namus ir kito nekilnojamojo turto turėjo jo seneliai, tėvas Aronas, dėdė Abramas ir kiti giminės. Tauragėje prieš Antrąjį pasaulinį buvo gausi žydų bendruomenė – čia gyveno 5 tūkst. žydų ir 11 tūkst. lietuvių. Apie Tauragės žydų likimą savo knygoje „Po lemties ženklu“ rašo Edmundas Mažrimas. Lietuvos ypatingajame archyve saugoma Abramovičių šeimos trėmimo byla. Žinoma, kad didžioji dalis šeimos tremtyje Komijoje praleido 17 metų. Šiandien 52 metų R. Abramovičius laikomas vienu turtingiausių pasaulio žmonių, kurio sąskaitoje yra apie 10,8 mlrd. dolerių. Jam priklauso didelis Rusijos strateginių kompanijų akcijų paketas ir Anglijos futbolo klubas „Chelsea“.
 • Romano Abramovičiaus svetainė

 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 25 d., 21:36