Lietuvos žydų bendruomenė

1. Surengti pasaulio litvakų suvažiavimą, kurio metu taip pat vyks Žydų folkloro ir kulinarinio paveldo dienos renginiaiLŽB, Kanceliarija, URM, Kultūros ministerija, Tarptautinė komisija, Tautinių mažumų departamentas2020 m. III ketvirtis
20. Surengti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono švietimo įstaigose fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotografijų parodą „Paminklas paminklui“, pasakojančią apie buvusias senąsias žydų kapines Vilniuje, Olandų g.LŽB, Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras2020 m. I–II ketvirčiai
33. Sukurti pažintinį turistinį maršrutą „LDK litvakiškojo judaizmo, filosofinės minties, kultūros paveldas“LŽB, URM2020 m. I–IV ketvirčiai

Žiniasklaida

 • 2019.11.22 Faina Kukliansky. Gediminaičių stulpai – Lietuvos valstybės ženklas.
  • Bet koks neatsakingas ir piktybiškas melo skleidimas už Lietuvos ribų ar šalies viduje, kad Lietuvos valstybinis ženklas – Gediminaičių stulpai, atsieit, prilygsta „nacistinei simbolikai“ (vien dėl atskirų aukščiau paminėtų purvinos reputacijos asmenų, naudojusių Valstybės ženklą savo kėslams pridengti) daro žalą ne tik Lietuvos valstybės įvaizdžiui pasaulyje, ne tik kursto tautų nesantaiką Lietuvoje, sukuria nereikalingas rizikas Lietuvoje gyvenantiems žydams, bet ir kelia susipriešinimą Lietuvos žydų tarpe.
  • Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė griežtai atsiriboja nuo visų panašių pareiškimų, tendencingai ir nepagrįstai neigiamai interpretuojančių 2017 metais įteisintą Litvako ženklą (patvirtintą teisingumo ministro parašu), kuriame apjungti du svarbiausi Lietuvos žydus identifikuojantys simboliai – Menora ir Lietuvos valstybė.
  • Lietuvos žydus identifikuojantis ženklas, turintis tokią talpią, žydų istoriją Lietuvoje nusakančią prasmę, yra panaudotas ir Lietuvos banko išleidžiamoje proginėje monetoje, skirtoje Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams.
  • AK: Pastaba. Ar kas iš Lietuvos žydų naudoja šį ženklą? Ar jis tiesiog valdžios ir "geto tarybos" primestas? Panašiai, kaip geltonoji Dovydo žvaigždė? Ir kodėl Lietuvos žydų bendruomenė eilinį kartą vienareikšmiškai gina Lietuvos valstybę, vietoj kad apžvelgti Lietuvos žydų samprotavimų įvairovę? Kodėl vardu nemini kitaip mananačio, žymaus žydų šviesuolio prof.Dovido Katzo?
 • 2017 m. gegužės mėn. 10 d. | Turime Litvako ženklą!

2018 m. Lietuvos žydų bendruomenė kartu su Romų visuomenės centru, Lietuvos žmogaus teisių centru ir Moterų informacijos centru parengė Rekomendacijas dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje. LŽB pirmininkė Faina Kukliansky apžvelgė rekomendacijas.


Litvakų ženklas turėtų būti visų litvakų ženklas!

 • 2019.11.22 Dovid Katz vedamasis Defending History: But What is a Litvak Symbol? Litvakų ženklas turėtų būti ne tik Lietuvos žydų, bet visų litvakų ženklas, tad reikėtų tartis su litvakais Smurgionyse, Daugpilyje, Balstogėje, Černigove, Lubaviče ir kitur.


 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 26 d., 16:37