Reikalavimai

1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai nusikaltę žmonijai

 • rengę Lietuvos žydų išvarymą: LAF Berlynas - K.Škirpa, A.Maceina, B.Raila, S.Raštikis, Lietuvos pasiuntiniai S.Lozoraitis, P.Klimas, LAF Lietuva - L.Prapuolenis, A.Damušis
 • rengę Lietuvos žydų atskyrimą: Lietuvos Laikinoji vyriausybė - J.Ambrazevičius, V.Landsbergis-Žemkalnis, LAF Lietuva
 • rengę Lietuvos žydų išžudymą: LAF Karaliaučius, LAF Telšiai - J.Noreika, LAF Šiauliai ir daug kitų LAF padalinių, Lietuvių nacionalistų partija.

1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai nenusikaltę žmonijai: Prezidentas Antanas Smetona, ambasadoriai J.Šaulys, B.Balutis, P.Žadeikis.

(Parengė Andrius Kulikauskas).


 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 06 d., 03:59