Kultūros ministerija

Kultūros ministerijoje už Gaono metų veiklą atsako ir komisijos narė yra Politikos edukacijos grupės vadovė Vida Gražienė, tel. +370 609 42 398, vida.graziene@lrkm.lt

50. Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų logotipąKultūros ministerija, LŽB2019 m. IV ketvirtis
51. Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų atminimo medalįKultūros ministerija, LŽB2020 m. I ketvirtis

Lietuvos draugų veikla

 • 2019.11.26 Andrius Kulikauskas pasikalbėjo su Politikos edukacijos grupės vadove Vida Gražiene ir taip pat su Vilija Vyšniauskienė. Abidvi buvo supratingos. Logotipo konkursą laimėjo Viktorija Sideraitė-Alon, tačiau logotipo galutinis variantas dar derinamas. Vilniaus Gaono metų logotipas nieko bendro neturi su litvakų ženklu su Gedimino stulpais. Po suderinimo turėtų dar būti galimybė visuomeninėms organizacijoms dar pasisakyti.
 • 2019.11.21 Andrius Kulikauskas išsiuntė laišką adresu dmm@lrkm.lt, Kas ministerijoje atsako už ministerijos dalyvavimą Seimo patvirtintoje Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų veikloje? Kaip su jais susisiekti?

 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 26 d., 16:37