Tikslai

Atsakinga istorija

Norime ištirti ir skelbti istoriją, kas vyko 1940-1941 metais, kaip ir kodėl lietuviai (ir ypač lietuvių tautos valios reiškėjai) skriaudė Lietuvos žydus.

 • Apklausinėti ir įrašyti liudytojus.
 • Peržiūrėti archyvus ir fotografuoti dokumentus.
 • Skelbti dokumentus.
 • Ištirti nusikaltimus, jų kaltininkus ir aukas, aplinkybes ir priežastis.
 • Įvardinti kolektyvinės atminties spragas.
 • Iškelti primirštas aukas, kaip antai lietuvių sukilėlių aukas, ir primirštus didvyrius, kaip antai žydų partizanus.
 • Atkreipti dėmesį, kaip ir kodėl istorikai yra iškraipę Lietuvos istoriją.
 • Įvardinti abejotinus, melagingus, užgaulius padavimus.
 • Rūpestingai tirti, kiek tuose padavimuose yra tiesos.
 • Ištirti ir aprašyti, kaip apie istoriją buvo kalbama melas ir tiesa.
 • Tyrimus aprašyti straipsniuose.
 • Padėti tobulinti numatytus leidinius.
 • Vikipedijoje apžvelgti istoriją ir šaltinius.

Taikdariai: Edmundas Kulikauskas, Evaldas Balčiūnas, Chaimas Bargmanas, Andrius Kulikauskas, Dobilas Kirvelis, Rimantas Stankevičius, Valdas Valiūnas.


Rūpima veikla:

 • Ištirti sąsajas tarp 1941 metų sukilimo ir Lietuvos žydų skriaudimo.
 • Ištirti Holokaustą Užpaliuose.
 • Surengti susitikimą Utenoje ir išvyką į Užpalius.
 • Burti Utenos krašto šviesuolius taikdarius.
 • Siūlyti Utenos savivaldybe paremti Chaimo Bargmano ir Aleksandro Vitkaus knygą apie Holokaustą Utenoje ir susijusią veiklą.
 • Išvystyti ryšius su užsieniu dėl literatūros.
 • Ištirti kodėl 1943 metais kpt.Jonas Noreika bendravo su Ona Lukauskaite-Poškiene ir Domu Jasaičiu.

Galimybės

 • Ištirti Aldonos Tenisonienės istoriją.
  • Peržiūrėti Zentos Tenisonaitės laiškus.
  • Ištirti archyvus, kas žinoma apie Miną Abelovienę.
  • Ištirti Telšių krašto komunistų partijos veiklą ir sąsajas su 1941 m. nusikaltimais, tiek sovietų, tiek lietuvių, tiek vokiečių.

Vilniaus Gaono metais susijusi veikla

58. Transliuoti su Lietuvos žydų istorijos faktais supažindinančius 3 minučių skirtukusLRT2020 m. II–IV ketvirčiai
59. Transliuoti radijo dokumentiką, skirtą Lietuvos žydų istorijaiLRT2020 m. III ketvirtis
67. Parengti ir išleisti knygą „Holokausto istorija Lietuvoje“Tarptautinė komisija2019–2020 m.
29. Sudaryti ir išleisti e. leidinyje „Švietimo naujienos“ straipsnių ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metamsŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vilniaus Gaono žydų muziejus, LŽB2020 m. I–IV ketvirčiai
61. Parengti klausimus intelektualiniams žaidimams ir viktorinoms Lietuvos žiniasklaidos priemonėse „Ką žinai apie Lietuvos žydų istoriją?“Tarptautinė komisija2020 m. I ketvirtis
15. Surengti stacionarią ir virtualią parodas, skirtas Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms paminėtiLietuvos valstybės istorijos archyvas2020 m. II ketvirtis
18. Parengti kilnojamąją lauko parodą apie Dzūkijos regiono žydus ir jų kultūrinį palikimąAlytaus kraštotyros muziejus2020 m. III ketvirtis
19. Parengti anglų kalba parodą „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbsti visą pasaulį“ ir išleisti jos katalogąVilniaus Gaono žydų muziejus, URM, LŽB2020 m. III ketvirtis
34. Parengti ir išleisti turistinį leidinį apie Šiaulių žydų istoriją ir kultūrą (spausdinta ir elektroninė versijos)Šiaulių turizmo informacijos centras2020 m. III ketvirtis
68. Parengti ir išleisti kolektyvinę monografiją apie masinių žudynių Paneriuose ir pačios vietos istoriją (1944–2018 m.)Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvos istorijos institutas2020 m. IV ketvirtis
69. Parengti ir išleisti lietuvių ir anglų kalbomis leidinį „Passport Journal / Lietuvos žydai – litvakai“, skirtą iškiliausioms litvakų asmenybėms pristatyti ir litvakų paveldui Lietuvoje ir pasaulyje apžvelgtiuždaroji akcinė bendrovė „Post Scriptum. Littera“2020 m. IV ketvirtis

 

Mes, Lietuvos draugai,

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai,

puoselėjame

lietuvių, litvakų ir visų

draugystę


 • taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje
 • atjaučiame nuskriaustuosius
 • ištiriame nusikaltimus
 • mokomės iš istorijos
 • iškeliame pavyzdingai pasielgiusius
 • rauname bjaurus melus
 • plėtojame reikšmingus padavimus
 • atsiskleidžiame kūryba
 • skatiname tautiškumą
 • prasmingai leidžiame laiką
 • gražiai pabendraujame
 • kviečiame į pokalbį
 • praturtiname žiniasklaidą
 • palaikome pilietinę visuomenę
 • užtariame paprieštaraujančius
 • gerbiame Lietuvos Respublikos konstituciją
 • atsakome už ją paskelbiusią lietuvių tautą ir jos valios reiškėjus
 • giname Lietuvos nepriklausomybę
 • stipriname Lietuvos valstybę
 • vertiname jos narystę Europos Sąjungoje ir NATO
 • barame žmogaus teisių pažeidėjus
 • palaikome vienytojus
 • atskleidžiame skaldytojus
 • padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios Vladimiro Putino diktatūros
 • kovojame taikiai
 • slopiname smurtą
 • malšiname karą
 • vystome taikdarystę
 • kaupiame išmintį
 • skleidžiame meilę
 • kuriame šeimas
 • linksminame Dievą
 • rūpinamės žmonijos ateitimi
 • kiekvienas paskirai, susibūrę su kitais, ir visi kartu vedame nesibaigiantį pokalbį, kas esame mes, Lietuva, lietuvių tauta, Lietuvos valstybė, ir kitos mūsų draugystei svarbios tapatybės.

 • Kviečiame visus prisijungti. Šioje saviveikloje draugiškai ir geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame:
 • Dalia Epšteinaitė, Silvia Foti, Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Dobilas Kirvelis, Arkady Kurliandchik, Henrikas Juodiška, Regina Kopilevich, Antonio Chiaese, Algimantas Smolenskas, Dovid Katz, Chaimas Bargmanas, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas.


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 sausio 14 d., 20:38